top of page

Начало на проекта NONA

На 29 февруари 2024 г. се проведе стартиращата среща по проект „NONA – Ново управление за нови пространства, DRP020051“, който се финансира от ЕС и се изпълнява в рамките на програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Тази европейска програма за транснационално сътрудничество включва споделяне и прилагане на съвместни решения за справяне с общи предизвикателства и проблеми в Дунавския регион, като по този начин има за цел да сближи участващите страни и региони.Основната цел на проекта NONA е да създаде нов модел на многостепенно управление, който интегрира зелените инвестиции в устойчивото териториално развитие в Дунавския регион. Това ще бъде постигнато чрез функционално сътрудничество между публичните органи, гражданското общество и частния, инвестиционния и финансовия сектор. Новият модел ще подобри капацитета на градовете и регионите да задействат и реализират инвестиции в практики за отговорно използване на земята, включително деградирани зони. Той ще служи като основа за нова зелена и справедлива икономика, като предоставя модел за зелени инвестиции и набор от инструменти, които ще позволят на градовете в Дунавския регион да интегрират все повече зелени инвестиции.


Проектът NONA се изпълнява от 18 партньорски организации от 10 държави - Словения, Германия, България, Хърватия, Румъния, Унгария, Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова и Украйна.


04.03.2024 г.


Comments


bottom of page