top of page

Проектът SpinIT стартира

На 16 януари се състоя първата онлайн среща, която отбеляза старта на проекта SpinIT, съфинансиран от ЕС. Той се изпълнява по програма Дунавски регион 2021-2027, която в новия програмен период се фокусира върху създаване на устойчива среда за транснационално сътрудничество с цел териториална, икономическа и социална интеграция, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС. Специално внимание програмата ще обръща на общите предизвикателства, за да се гарантира, че различните нужди на страните (предвид техния различен политически и икономически статус) се разглеждат по балансиран и добре интегриран начин.


Проектът SpinIT се занимава с териториалните различия, като насърчава иновациите и стимулира регионалното развитие. Той има за цел да увеличи въздействието на ИТ, Индустрия 4.0 и междусекторното сътрудничество в по-слабо развитите географски райони, като по този начин допринася за устойчивото развитие в Дунавския регион.


Проектът SpinIT обединява 16 бюджетни партньори от 9 държави в Дунавския регион и има амбицията да изпълни дейности, които да насърчат обмена на знания и реализирането на трансгранични пилотни проекти в дигитализацията, информационните технологии, Индустрия 4.0 и междусекторното сътрудничество.По време на срещата наред с въпросите, свързани с управлението на проекта и комуникацията в консорциума, беше обсъдено и предстоящото присъствено събитие в хърватската столица Загреб, където за първи път на живо ще се срещнат представители на всички партньори в проекта.


17.01.2024 г.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page