top of page

Първа партньорска среща в Габрово (проект NONA)

От 11 до 13 март 2024 г. в Габрово се проведе срещата на международния консорциум по проект NONA, финансиран от ЕС по програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027 г.


За участие в събитието на място пристигнаха над 25 участника, а други се включиха онлайн по време на презентациите и дискусионните панели. Целта на срещата беше партньорите да се опознаят и да консолидират разбирането си за проекта, зелените инвестиции и рекултивиране на деградираните терени.През втория ден от срещата различни лектори се включиха онлайн и представиха своите проекти и организации като примери за добри практики за зелени инвестиции от различни гледни точки.


Директорът на Център „Кристо и Жан Клод“ представи демонстрационен проект, който има за цел да ревитализира изоставен индустриален комплекс в гр. Габрово и да го превърне в културен, артистичен и образователен център.


Представителят на Магнет Банк, Унгария говори за зелените инвестиции от гледната точка на банката като инвеститор и посочи капаните на „зелената тенденция“, която бързо може да се превърне в зелено измиване. Представителят на Бизнес парк София представи идеята и функционирането му като зона на модерно мислене, адаптирана към нуждите на творческото развитие на бизнеса.


Домакините на срещата от Община Габрово организираха посещения на различни места, важни за проекта NONA и представящи региона. Тези локации включиха:

·        Интерактивен музей на индустрията – Габрово,

·        Център „Кристо и Жан-Клод“ и крайречна зона по поречието на река Янтра,

·        Етнографски музей на открито „Етър“.11.04.2024 г.Comments


bottom of page