top of page

i3

Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество (BMP1/1.3/2532/2017)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

 

Период: 01.08.2017 – 31.01.2020 (30 месеца)

 

Бюджет: 904 835,50 eвро

 

Описание: Общата цел на проекта е да насърчи териториалното развитие и сътрудничество и да подпомогне конкурентоспособността на Балкано-Средиземноморския регион чрез разработване, установяване и насърчаване на обучение по предприемачество и модел за трансфер на знания (идеи, изобретения, иновации – i3) за обучение на студенти и предприемачи.

 

Участници: 6 организации от 5 държави - България, Гърция, Кипър, Северна Македония, Албания.

 

Роля на БИФ: Водещ партньор


Website: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/40/

bottom of page