top of page
203_004_Krepost_Kastra_Martis.jpg

ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион

(ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Logo ISTER

ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион

(ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Logo ISTER

Семинар 2 
Мястото на римското културно-историческо наследството
при разработване на политики на местно и регионално ниво

16 декември 2021 г., Видин

Home
Program
Heracul_02.jpg
Marble Surface

Програма

 16 декември 2021 г.

хотел “Нептун“, гр. Видин

11:00 - 11:30  

Кафе - Регистрация

 

11:30 – 11:50

Откриване и кратка дискусия с участниците относно очакванията им от семинара

  • Георги Табаков, ръководител на проект ISTER за България и председател на УС на Български икономически форум

 

11:50 – 12:15 

Представяне на проекта ISTER и международните награди за добри практики ISTER IBP Awards

  • Кристина Златанова, експерт по проекта и Административен директор на Български икономически форум

 

12:15 – 12:30 

Представяне на резултатите от първия семинар на тема „Римското културно-историческо наследство като двигател за местно/регионално развитие и туризъм”

  • Радостина Медведева, експерт по проекта

 

12:15 – 12:45 

Представяне на добри практики

  • Радостина Медведева, експерт по проекта

13:00 – 14:00

Работен обяд

14:00 – 15:30 

Дискусия и работа в екип – Определяне на нуждите и пропуските по отношение на защитата и оценката на Римското културно-историческо наследство

Модератор: Георги Табаков, ръководител на проекта за България и председател на УС на Български икономически форум

 

15:30 – 16:00 

Кафе и нетуъркинг

Prezentacii
Marble Surface

Презентации

Festivalul_roman_tuned.jpg
Marble Surface

Галерия

Galeria

Повече информация

  • Oтносно проекта ISTER:

       http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

  • Български икономически форум:

       tel:  02 951 57 59​

       https://www.befevents.org     или

       https://www.biforum.org/

bottom of page