top of page
Home

ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион

(ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Logo_ISTER.jpg
Krepost_Belogradchik.jpg

Семинари за значението на римското културно-историческо наследство за местното и регионалното развитие

Събитията накратко

Сдружение Български икономически форум планира три семинара за значението на римското културно-историческо наследство за местното и регионалното развитие.

 

Събитията са в рамките на проект ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион, съфинансиран от програмата за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г.

Темите са свързани с превръщането на римските пътища по протежение на река Дунав в еко-културен маршрут и коридор.

Семинарите са организирани като полудневни събития, в които местни експерти и професионалисти споделят знания, опит и добри европейски практики, свързани с опазване и популяризиране на римското културно-историческо наследство както и социално-икономическото развитие в региона.

15 декември 2021г., Видин

 

Семинар 1: Римското културно-историческо наследство като двигател за местното/регионалното развитие и туризъм

16 декември 2021г., Видин

 

Семинар 2: Мястото на римското културно-историческо наследството при разработване политики на местно и регионално ниво

2022г.

 

Семинар 3: Наследството на римския маршрут като средство за обмен и сътрудничество

Повече информация

  • Oтносно проекта ISTER:

       http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

  • Български икономически форум:

       tel:  02 951 57 59​

       https://www.befevents.org     или

       https://www.biforum.org/

bottom of page