top of page
Konaka_museum_02.jpg

ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион

(ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Logo_ISTER.jpg

ISTER - Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион

(ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Logo_ISTER.jpg

Семинар 1 
Римското културно-историческо наследство като двигател за местното и регионалното развитие и туризъм
15 декември 2021 г., Видин

Home
Program
Marble Surface

Програма

 15 декември 2021 г.

хотел “Нептун“, гр. Видин

11:00 - 11:30  

Кафе - Регистрация

11:30 – 11:50

Откриване на семинара и приветствие към участниците

  • Огнян Асенов, Областен управител на Област Видин

  • Георги Табаков, ръководител на проект ISTER за България и председател на УС на Български икономически форум

11:50 – 12:15 

Представяне на проекта ISTER и международните награди за добри практики ISTER IBP Awards

  • Кристина Златанова, експерт по проекта и Административен директор на Български икономически форум

 

12:15 – 12:45 

Представяне на римското културно-историческо наследство в региона

  • Ваня Ставрева, представител на Регионален исторически музей, гр. Видин

 

13:00 – 14:00

Работен обяд

 

14:00 – 14:30 

Териториален анализ на социално икономическите тенденции

  • Красимир Кирилов, председател на Търговско-промишлена палата - Видин

 

14:30 – 15:00 

Идентифициране на туристическите възможности на местно ниво, свързани с римското културно-историческо наследство

  • Лазаринка Андреева, Асоциация за насърчаване на туризма – Видин

 

15:00 – 15:30

Кафе-пауза

 

15:30 – 16:15 

Дискусия и работа в екип

Модератор: Георги Табаков

16:15 – 16:30 

Заключителна част

Krepost_Belogradchik.jpg
Marble Surface

Галерия

Galeria

Повече информация

  • Oтносно проекта ISTER:

       http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

  • Български икономически форум:

       tel:  02 951 57 59​

       https://www.befevents.org     или

       https://www.biforum.org/

bottom of page