top of page

ADC

ADC – Клъстерни модели в Адриатическо-Дунавския регион (SEE/A/235/4.2/X)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013"

 

Период: май 2009 – март 2012

 

Бюджет: 2 060 000 евро

 

Описание: Целта на проекта е създаването на секторни клъстерни мрежи, които биха подобрили интеграцията на конкурентни транснационални вериги за стойност и биха намалили регионалните различия в Адриатическо-Дунавския регион.

 

Участващи страни: Босна и Херцеговина, България, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Черна гора

 

Роля на БИФ: Партньор, отговарящ за Работен пакет 2 – Комуникация

bottom of page