top of page

Attractive Danube

Подобряване на капацитета за повишаване на териториалната привлекателност на Дунавския регион
(DTP1-1-270-4.1)

Програма: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“


Период: 01.01.2017 – 30.06.2019 (30 месеца)


Бюджет: 1 860 000 евро


Описание: Целта на проекта е да подобри многостепенното и транснационално управление на Дунавския регион като повиши капацитета на участващите в планирането на политиките и териториалното му развитие. Чрез създаване на постоянна обща транснационална платформа за мониторинг на териториалната привлекателност (CO-TAMP), 11 национални платформи (TAMP) и Атлас на териториалната привлекателност ще се постигне по-хармонизирана система за управление на района.


Участници: 12 организации от 11 държави – България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Германия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора.


Роля на БИФ: Партньор


Website: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube

bottom of page