top of page

Български  икономически  форум

Audience101.jpeg

Събития и съвети
за твоя бизнес

НАШИТЕ СЪБИТИЯ

Малкият бизнес е гръбнакът на икономиката.

Ето защо, вече над 20 години, ние организираме събития за да насърчаваме развитието на жизнеспособни "екосистеми" за малките.

Търсим диалог, създаваме условия за дискусии и предлагаме решения като каним за участие както политиците и администрацията, така и най-добрите експерти във всеки един сектор на икономиката. 

Our Events

Икономически форуми

Работни посещения на събития в чужбина (делегации и изложения)

Обучения насочени към малките и средни фирми

Срещи в рамките на Sofia Business Factory

Бизнес ритрийти 

АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

ПРОЕКТИ

Български икономически форум има богат опит в изпълнението на повече от 25 международни и национални проекта като водещ или проектен партньор. Те могат да бъдат разделени условно в две големи групи:

- Проекти, свързани по различен начин с подобряване на условията за бизнес и с изграждане и повишаване на бизнес капацитета.

- Втората значителна група проекти включва тези, които се фокусират върху зелената икономика.

Всички наши проекти допринасят за създаването на връзки с ключови заинтересовани страни, включително малки и средни предприятия, стартъпи, инвеститори, индустриални сектори както и национални, регионални или местни власти.

Projects

 Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027

Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020

Еразъм +

Финансов механизъм на ЕИП (EEA Grants) 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Consulting

КОНСУЛТАНТСКИ  УСЛУГИ

 

От опит знаем, че да управляваш малка фирма, е истинско предизвикателство.

Необходими са ти или специалисти или знания в редица ключови сфери:

- маркетинг и продажби, реклама, логистика на доставките, финанси, счетоводство и данъци, подбор на служителите, кандидатстване за финансиране...

Ние предлагаме консултации, обхващащи тези сфери.

В този процес разчитаме както на нашите знания, умения и опит, така и на мрежата ни от първокласни експерти в различни сфери от икономиката. 

НАШИТЕ УСЛУГИ

Подготовка, структуриране и какндидатстване с проекти по различни програми, финансирани със средства на ЕС и други донори. 

Управление на проекти по различни програми, финансирани със средства на ЕС и други донори. 

Консултации за подобряване на бизнес процеси.

Обучения за по-добро управление на малкия бизнес.

Обучения за стартиране на бизнес.

Подготовка и организиране на фирмени събития.

Различни форми на участие в нашите събития за рекламиране на твоя бизнес и намиране на нови партньори.

Best-Foot-Forward_edited_edited.jpg
BEF_25_years-1
Възпроизвеждане на видеото
bottom of page