Свържете се с нас

София, 1463
бул. Витоша 86, ет 4

++359 2 951 57 59

++359 953 29 24

Благодарим за изпратеното съобщение

Public Speaker

Сдружение "Български икономически форум"

Follow

Contact

++359 2 951 57 59

++359 953 29 24

Address

София, 1463
бул. Витоша 86, ет 4

©2020 by Bulgaria Economic Forum. Proudly created with Wix.com