top of page
Logo_BG_HORIZONTAL_Blue_SMALL.jpg
Acronym_Innovation.jpg
Smart_Rural_Online.jpg
Онлайн обучение

Тема:
Предприемачество в селските райони

 

08.12.2020г. (вторник), 10:30 ч.

лектори:
Георги Табаков, Маргарита Стипцова, Евгений Иванов
Безплатна регистрация
Програма
Модул 1

10:30 - 13:00
Развитие на бизнеса в селските райони
 
10:30 - 10:45 ___________
Въвеждане във формата на обучението и запознаване с участниците
Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
10:45 - 11:45 ___________
Селските райони в ЕС
- Влияние на глобализацията върху МСП в селските райони в Европа;
- Съвременни политики на ЕС и в България за развитие на селските райони (Обща селскостопанска политика и политики за развитие на конкуренцията);
Маргарита Стипцова, консултант по европейски проекти
11:45 - 12:15 ___________
Какво е да си предприемач на село в България?
- Особености на предприемачество в българските села;
- Новите технологии и иновациите - как да се възползваме за развитие на бизнеса на село?
Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
12:30 - 13:00 ___________
Представяне на проект Smart Rural
- С какво може да допринесе проектът за развитието на предприемачеството в българските села?
Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
Обедна пауза

13:00 - 14:00
Lunch and laptop.jpg
Модул 2

14:00 - 16:30
Как да развием бизнес на село
 
14:00 - 15:00 ___________
От идеята до бизнеса
Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
15:00 - 16:00 ___________

Новите бизнес-модели

- Пример с разработване на канава на бизнес модел

- Пример с разработване на предложение за стойност

Евгений Иванов, бизнес консултант

 

16:00 - 16:30 ___________
Дискусия
Модератор - Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
bottom of page