top of page

Български икономически форум 2019

3 декември 2019 г.

Видео / Презентации

Българската икономика в края на 2019  

Перспективи пред малкия бизнес за 2020

Начало: Overview

Откриване 09:45

Георги Табаков

Председател на

Български икономически

форум

George Tabakov BEF 2019

George Tabakov BEF 2019

Възпроизвеждане на видеото

10:00 – 11:00   Част 1

Макроикономическата среда – какво да очаква малкият бизнес през 2020?

Кратки представяния и дискусия

Цветан Кюланов,

Представителство на

Европейската Комисия в България