Български икономически форум 2019

3 декември 2019 г.

Видео / Презентации

Българската икономика в края на 2019  

Перспективи пред малкия бизнес за 2020

 

Откриване 09:45

Георги Табаков

Председател на

Български икономически

форум

10:00 – 11:00   Част 1

Макроикономическата среда – какво да очаква малкият бизнес през 2020?

Кратки представяния и дискусия

Цветан Кюланов,

Представителство на

Европейската Комисия в България

Радосвет Радев, Председател на

Българска Стопанска 

Камара

Петър Ганев

Старши изследовател

Институт за пазарна икономика

Бойко Таков

Изпълнителен директор

ИАНМСП

11:10 – 12:10   Част 2 - Финанси

Финансови продукти в подкрепа на МСП

Кирил Величков

Директор Дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ ОББ

Финансови продукти в подкрепа на МСП

Никола Христович 

Управляващ съдружник

Финсис

Hristovich.jpg

Новите технологии и финансовите услуги – как да се възползва малкият бизнес?

Полина Тоскова

Мениджър за България  

myPOS

13:00 – 13:40   Част 3 - Човешки ресурси

Състояние и перспективи на пазара на труда в България и приоритети на ЕС

Иван Нейков

Председател на УС

Балкански институт по труда и социалната политика

Ivan_Neikov_edited.jpg

Предизвикателства 2020 от и за малкия бизнес и хората

Анелия Горгорова

Създател на

Creative Development Solutions и Casus Futura

Anelia_Gorgorova_edited.jpg

13:40 – 14:30   Част 4 - Индустрия 4.0. Какво следва за малките? 

Настъплението на изкуствения интелект – трябва ли да се страхуваме?

Нови продукти, нови сектори, нови професии.

Кристиян Михайлов

Професионалната асоциация по роботика и автоматизация 

Kristian_Mihailov_01_edited.jpg

Йордан Илиев

Основател и управител

автоматизация 

My Synergy

Yordan_Iliev_edited.jpg

Индустрия 4.0 – възможност за българската конкурентоспособност

Христо Михайловски

Основател и Изпълнителен директор

БКРА - Агенция за кредитен рейтинг АД

Christo_Mihailovski_edited_edited.jpg

14:30 – 15:20   Част 5 - Какво да очакваме в някои основни сектори през 2020 г.? 

Прогнози за пазара на недвижими имоти през 2020 г.

Страхил Иванов

Основател и собственик Явлена