top of page

Български икономически форум 2019

3 декември 2019 г.

Видео / Презентации

Българската икономика в края на 2019  

Перспективи пред малкия бизнес за 2020

Начало: Overview

Откриване 09:45

Георги Табаков

Председател на

Български икономически

форум