top of page
! За всички фирми !
Кандидатствайте бързо и успешно за 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
за заплати във вашата фирма.
Нова облекчена схема  "60 на 40".
 
 
Екипът на Български икономически форум ще ви помогне:
- с безплатен анализ и преценка
- подготовка, подаване на документите и допълнителни консултации
- кореспонденция с администрацията ако се налага
Имаме 5 месеца 100% успешен опит по схемата 60/40 
 
Имате 2 варианта:
- Вашето счетоводство се свързва с нас и Вие нямате други грижи 
- или избирате следните  4 лесни стъпки:
1. Първа стъпка:

Какво представлява мярката?

За всяка платена от вас заплата с дължимите данъци и осигуровки държавата ви възстановява 60% от заплатените средства.

 

За периода 01.07 – 30.09.2020 г. работодателите могат да кандидатстват при облекчени условия за получаване на компенсации за запазване на заетостта по новия дизайн на мярката 60/40.

- Разширява се обхватът на секторите, които могат да кандидатстват.

- Специален акцент се поставя върху работниците и служителите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ и по-специално върху сезонните работници.

- По новата мярка ще могат да се възползват и лекари по дентална медицина и други дейности по хуманно здравеопазване, като например кръвни банки и тъканни банки.

- Новият обхват включва и различни учебни центрове в сектор „Образование“.

- По новия дизайн на мярката 60/40 отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 година, с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими.

- Условието е задълженията им към държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 година.

- От 1 юли мярката 60/40 ще действа съвместно с две други по ОП "Развитие на човешките ресурси".

  1. Работодателите могат да кандидатстват, както по мярката 60/40, така и за компенсации от 290 лева в секторите "Пътнически превоз" и "Туризъм". Общият размер на средствата, които може да се ползват и по двете мерки е до 80 % от средствата за възнаграждения.

  2. От юли е отворена и процедура по мярка "Заетост за теб", с която работодателите могат да наемат безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева в т.ч. с дължимите осигуровките. Работодател не може да кандидатства за едно и също лице по по мярка "Заетост за теб", заедно с мярката 60/40.

 

Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне с разяснение на всички изисквания

Кой не е допустим?

Средства няма да се изплащат за работници и служители, които са в селското, горското, рибното стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, дейности на домакинства като работодатели и дейности на екстериториални организации и служби.

2. Втора стъпка:
изтеглете въпросника за проверка на допустимостта
3. Трета стъпка: 
попълнете Въпросника и ни го изпратете на projects@biforum.org
4. Четвърта стъпка:
след първоначална оценка, нашият екип ще се свърже с вас.
Цени:
- за консултация - БЕЗПЛАТНО
- за изготвяне и подаване на документацията: 100 лв. без ДДС
- при получаване на помощта - 20 лв. (двадесет лева) без ДДС, за всеки работник и служител от структурата на Възложителя, включен в списъка, но не повече от 300 лв. общо

 
За повече информация и въпроси:
Български икономически форум
г-жа Кристина Златанова и г-жа Лилия Георгиева
е-mail: projects@biforum.org
02 951 5759
bottom of page