top of page

Българо-сръбска търговско-промишлена камара

Създаване на Българо-сръбска търговско-промишлена камара
(2007CB16IPO006-2011-2- 46)

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия


Период: 29.01.2013 - 29.01.2014


Бюджет: 193 213,51 евро


Описание: Основната цел на проекта е да стимулира икономическия растеж в българо-сръбския трансграничен регион. За тази цел е създадена Българо-сръбска търговско-промишлена камара. Тя подпомага и насърчава по-добрите отношения между бизнеса в региона, трансграничните партньорства между компании в региона и тези в България и Сърбия и предоставя услуги, които помагат на компаниите да отговорят по-добре на пазарните изисквания.


Участващи страни: България и Сърбия


Ролята на БИФ: Партньор

bottom of page