top of page

Знания за предприемачество

Знания за предприемачество
(BG051PO001-7.0.07-0028- C0001)

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Период: 23.04.20213 – 23.10.2014

 

Бюджет: 121 431,44 евро (237 499,25 лв.)

 

Описание: Основната цел на проекта е да подобри подготовката и знанията за планиране, стартиране и управление на бизнес в целевата група заети, безработни и неактивни лица. Целевата група обхваща 110 лица, желаещи да започнат собствен бизнес.

 

Участващи страни: България и Италия

 

Ролята на БИФ: Водеща организация

bottom of page