top of page

Мониторинг на река Драговищица

Екологичен мониторинг на река Драговищица
(Договор № Д-33-59/3.07.2015 г.)

Програма: Финансов механизъм на ЕИП


Период: 01.07.2015 – 30.06.2016


Бюджет: 26 728 евро


Описание: Проектът има за цел да повиши осведомеността и образованието относно биоразнообразието и екосистемните услуги, включително връзката между биоразнообразието и изменението на климата и икономическата оценка на екосистемите. Проектът включва събиране и въвеждане на данни за околната среда чрез публичната част на ревизираната Национална информационна система за биологичното разнообразие.


Участващи страни: България


Ролята на БИФ: Водеща организация

bottom of page