top of page

Обучения по програма Leonardo

Италианският обучителен опит в разработването и маркетинга на туристически продукти
(2013-1-BG1-LEO03-08821)

Програма: „Учене през целия живот" (2007-2013), Леонардо да Винчи

 

Период: 21.10.2013 – 21.10.2014

 

Бюджет: 45 800 евро

 

Описание: Общата цел на проекта е да насърчи продължаващото обучение на професионалисти в областта на професионалното обучение от предприятия в сферите: туризъм, храни и напитки, туристически маркетинг и реклама от България и практическия обмен с организации от Италия чрез осигуряване на възможности за придобиване и трансфериране на знания и умения.

Специфичните цели са свързани с подобряване на знанията и уменията на участниците чрез обучение и практически опит в италиански компании в сферата на туризма; изграждане на капацитет за производство и маркетинг на висококачествени туристически продукти, подобряване на качеството на професионалното обучение в организациите, обхванати от мобилност.

 

Участващи страни: България, Италия

 

Роля на БИФ: Партньор

bottom of page