top of page

AGRO-START

Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство (SEE/D/0193/1.2/X)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013"

 

Период: 01.12.2012 - 01.12.2014

 

Бюджет: 1 713 000 eвро

 

Описание: Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на МСП в секторите растениевъдство  и животновъдството, като им предостави персонализирана услуга за подкрепа и адаптира интегрирания транснационален подход, така че да допринесе за насърчаване и улеснение на иновативното предприемачество.

 

Участници: 12 организации от 7 държави – Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Словения

 

Ролята на БИФ: Партньор, отговарящ за Работен пакет 4 – Мерки за структурна подкрепа за подобряване на услугите за подпомагане на МСП в сектора на растениевъдство и животновъдството

bottom of page