top of page

DATOURWAY

Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на Дунавския регион със специално внимание към туризма (SEE/A/653/4.2/X)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013"


Период: май 2009 – февруари 2012


Бюджет:  2 888 952 евро


Описание: Проектът цели да насърчи туризма в средния и югоизточния участък на река Дунав чрез транснационално сътрудничество, с особено внимание към опазването и подобряването на природните и културни ресурси.


Участващи страни: България, Хърватска, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия


Роля на БИФ: Партньор, отговарящ за РП 6 – Нетуъркинг и координатор на един от пилотните проекти в рамките на DATOURWAY

bottom of page