top of page

HETYA

Обучение на младежи в областта на културното наследство
(2015-1-IT02-KA204-015018)

Програма: Еразъм +


Период: 01.09.2015 – 31.08.2018


Бюджет: EUR 350 235


Описание: Проектът е насочен към разработване на алтернативни методи за учене чрез тестване на капацитета на музеи като учебни места, насърчаване на активното гражданство на младите хора и благоприятства социалното включване на младите хора, които не работят и не учат.


Участващи страни: България, Италия, Норвегия и Швеция


Ролята на БИФ: Партньор

bottom of page