top of page

Канавата на бизнес модела - 14 начина за успешно използване

Накратко:

Когато Алекс Остервалдер и Ив Пиньор публикуват „Business Model Generation“ през 2009 г., те със сигурност не са си представяли всички различни приложения, които бизнесите по света ще намерят за Канавата на бизнес модела в следващото десетилетие.


"Класическото" приложение на Канавата на бизнес модела е за започване на нов бизнес или пускане на нов продукт, както и за описание на модела на вече съществуващ бизнес. Това е нещо, което всеки съвременен предприемач знае как се прави. Можеш да видиш това ето тук: https://go.biznesfabrika.com/video


В настоящата статия ще ти покажа съвсем сбито 14 други приложения на Канавата, наблюдавани в работния процес на успешни компании и организации.

Канавата може да се използва за:

1. Подредба на двете страни на всеки бизнес - стойност (приходи) и инфраструктура (разходи)

2. Изготвяне на стратегия

3. Създаване и разпространение на стратегия в екип

4. Контролно табло

5. Изучаване на конкурентите

6. Изучаване на клиентите

7. Портфолио от бизнес модели

8. Иновации

9. Шаблон за нови идеи

10. Въвеждане в работата на новоназначените

11. Общ език между различните звена

12. Инвестиционни решения

13. Сливане и придобиване

14. Стратегии за излизане от бизнеса

Всички посочени приложения на Канавата са напълно подходящи и за стартиращи фирми и предприемачи.А сега - дългата версия:


1. Подредба на двете най-важни части на всеки бизнес:

- страната на стойността (приходи)

- и инфраструктурната страна (разходи)

"Класическото" използване на Канавата на бизнес модела (КБМ) е за цялостна подредба на фирмената дейност. Канавата е безценна за тази подредба, защото само на един лист хартия всеки собственик може да опише 9-те съставни елемента на своя бизнес. С други думи – ако гледаме на бизнес модела като на театрална постановка, то КБМ описва едновременно дейностите на авансцената и зад кулисите. На авансцената канавата много ясно очертава как се създава стойност за клиентите, какви са отношенията с тях и как това позволява да се генерират приходи. Зад кулисите – КБМ описва какви ресурси, дейности и партньори са неоходими за създаване на тази стойност и какви разходи са необходими за тази цел. КБМ дава възможност на всеки от фирмата да разбере катво трябва да се постигне като организация. Конкретно и ясно, КБМ обособява отделните части на всеки бизнес модел, посочва плана, по който да се движи бизнес стратегията, и дава насоки как всички да работят за целите на тази стратегия.

Може да се запознаеш с класическото построяване на бизнес модела чрез Канава на бизнес модел ето на този линк: https://go.biznesfabrika.com/video


2. Изготвяне на стратегия

Един от основните начини, по които компаниите използват Канавата на бизнес модела (КБМ), е в редовните им процеси по стратегическо планиране и развитие.

Компаниите използват канавата, за да могат лесно да създадат план, по който да протича тяхната стратегия. Канавата осигурява много ясна основа и посока на разговора за планиране, независимо дали срещата се организира онлайн или офлайн с изпълнителния екип.


Ретроспекция и перспектива - Когато се използва като стратегически план, компаниите прилагат КБМ, за да опишат какво са направили през изминалата година и какво възнамеряват да направят през следващата. Ако има промени в бизнес модела или изцяло нови градивни елементи, които да бъдат разработени, това се описва и отбелязва с различни цветове върху канавата. Интересна тенденция е, че КБМ все повече се използва като модерен начин за създаване на стратегически план, съвместно със служители от цялата организация. По този начин те пряко се ангажират с бъдещото развитие на компанията и допълнително се стимулират равнопоставените отношения между хората от фирмения екип.


Стратегическо планиране за всяка бизнес единица - В по-големите организации използват КБМ за стратегическо планиране за всяка бизнес единица. По този начин се прави обстоен преглед на различните бизнес звена, а канавата работи като споделен език между всяко едно от тях. Така се създава ясна картина и на портфолиото на съответния бизнес модел, което ще разгледаме в т.7.


3. Създаване и разпространение на стратегия в екип

Много ефективен начин за използване на Канавата на бизнес модела (КБМ) е в контекста на съгласуването на стратегията за съответната организация. От една страна, канавата може да се използва като инструмент, с който служителите да се запознаят със стратегията, а от друга (както разгледахме в т.2) за тяхното участие при създаването ѝ.

КБМ играе много важна роля при разпространението на стратегията, защото дава възможност тя да бъде разчертана по начин, който да показва конкретно и ясно как ще бъде приложена. Всеки член на фирмения екип и всяко от звената лесно виждат както своето място, така и взаимовръзката с всички останали. По този начин те имат възможност да правят и предложения за изменения, които могат да се окажат иновативни.


4. Контролно табло

Немалко компании използват Канавата на бизнес модела (КБМ) като „контролно табло“ (Dashboard) при постигане на зададени фирмени цели. Ето как става това:

- Първо се определят набор от индикатори за всеки от елементите на канавата, които трябва да се следят.

- След това се определят нивата на изпълнение (threshold) за всеки индикатор.

- В процеса на работа се следят тези нива. Нивото се отбелязва в зелено, ако е постигнато задоволително изпълнение на съответния индикатор. Ако има нужда от допълнително внимание или усилия – нивото се отбелязва в оранжево, а ако се появи съществен проблем – нивото се отбелязва в червено.

Ето така, някои компании „преправят“ Канавата и по този начин следят ефективността на своята работата.5. Изучаване на конкурентите

За да си успешен на пазара е задължително да знаеш точно какво прави конкуренцията и как го прави.

Едно от много важните приложения на Канавата на бизнес модела (КБМ) е за изграждане на профил на конкурентите. Чрез попълване на КБМ на всяка от конкуретните организации, се създава съвсем реална картина на техните силни страни, граници на действие и какво могат или не могат да направят. Това е задълбочена преценка на конкурентния пейзаж, която позволява по-релевантни действия и проектиране на по-добър и съобразен с конкуренцията собствен бизнес модел.


КБМ позволява лесно и бързо визуално сравнение, което превъзхожда традиционния метод на "Проучване на индустрията" и метода с "5-те сили на Портър". Тези методи са добри и още се преподават в повечето бизнес специалности в университетите и бизнес-училищата. Но все пак - това са инструменти от 20-ти век. Проблемът с тях е, че изискват много време и ресурси, но не дават възможност за бързо и лесно визуално сравнение на различните бизнес модели. Канавата на бизнес модела е инструмент от 21-ви век :)
6. Изучаване на клиентите

Как мислиш - дали ако познаваш добре бизнес модела на твоя клиент ще успяваш да му продаваш точното решение и той ще намира стойност в това, което му предлагаш?

Канавата на бизнес модела (КБМ) е много добър инструмент за по-добро разбиране и опознаване на клиентите. Много компании вече я използват за описване на бизнес моделите на своите клиенти. По този начин, чрез по-задълбочено разбиране на бизнес модела на своите клиенти, компаниите разработят предложения за по-добри продукти и услуги, които носят повече стойност за клиентите им. Компаниите също така успяват успешно да обяснят решенията, които предлагат, в контекста на бизнеса на своите клиенти.

Например, от Ericsson използват КБМ, за да очертаят детайлен профил на мрежовите оператори, които компанията обслужва. Германският софтуерен гигант SAP използва канавата при планиране на продажбения си процес. Много често, търговските екипи на SAP описват бизнес модела на клиентите си, заедно с тях и чак след това предлагат решения, които обслужват ефективно клиента. Много компании използват КБМ като подготовка за търговски срещи или преговори.


7. Портфолио от бизнес модели

Това е също интересно приложение на Канавата на бизнес модела (КБМ). То включва всичко от подобряване на съществуващи бизнес модели до създаване на нови такива. Ако портфолиата от продукти и марки са сравнително добре познати и усвоени като практика от големите компании, то портфолиото от бизнес модели е изцяло ново направление в управлението на фирмите.

То дава ясна представа кой бизнес модел е рентабилен към текущия момент и евентуално какви бизнес модели ще са печеливши в бъдеще. Освен за развитието и генерирането на приходи, портфолиото помага и за откриването на взаимодействия или потенциална канибализация между различните бизнес модели.


Все по-често компаниите се стремят да не използват само традиционното портфолио от продукти и марки, а да приемат подхода на портфолиото от бизнес модели. Безспорно това е съвсем нова област, на която ѝ предстои развитие, но се очертава като много обещаваща.


Добър пример за приложение на портфолиото от бизнес модели е използването му в стратегията на Nestlé по отношение на кафемашините с капсули. Всичко започва с иновативния бизнес модел на Nespresso, базиран на идеята за точна доза за направата на едно кафе. Днес същата технология се използва за няколко марки на Nestlé, които са за масовия пазар: за Dolce Gusto, за чаените напитки SpecialT, и дори при машините за адаптирано мляко за бебета - BabyNes. Въпреки че всички тези линии използват една и съща основна технология, те имат различни бизнес модели със съответните потенциални взаимодействия.


8. Иновации

Много често общата представа за "иновация" се свързва с въвеждането на някакво технологично откритие. Всъщност много често "истинската иновация" е свързана с прилагане не толкова на технологична новост, а с "разчупване или унищожение" на съществуващия (стария) бизнес модел и заместването му с нов.


Но как се прави това?

Проектирането, тестването и създаването на нови движещи сили за развитие е една от първоначалните идеи на създателите на Канавата на бизнес модела. Тя е описана подробно в книгата „Business Model Generation“ и после усъвършенствана във втората книга на авторите "Value Proposition Design" (Създаване на предложение за стойност). Този начин на изграждане на бизнес модел е обяснен подробно и във видео урок на Български икономически форум. Канавата на бизнес модела се използва много успешно от хиляди компании за създаване на прототипи на алтернативни бизнес модели и последващото им тестване. Целият този процес представлява търсенето на правилния бизнес модел и точното предложение за стойност.


9. Шаблон за нови идеи

Много организации използват Канавата на бизнес модела (КБМ) като шаблон за разработване, представяне или сравнение на нови идеи. Канавата сама по себе си е форма на шаблон. А шаблонът дава възможност за лесно сравнение между всички възникнали идеи.

Проектните предложения могат да бъдат разгледани обстойно на всяко ниво от дейността на компанията – от иновациите в работния процес и иновациите при продуктите до основополагащите елементи в бизнес модела и новите движещи сили за растеж.

В частност бизнес инкубаторите и бизнес акселераторите са големи фенове на използването на КБМ за управление и сравнение на идеите и постиженията на различните екипи или стартъпи.


10. За въвеждане в работата на новоназначените

Някои компании използват Канавата на бизнес модела (КБМ) като инструмент, чрез който да въвеждат в своята дейност новоназначени изпълнителни директори или висши ръководители. Това не е изненадващо, предвид факта, че канавата се използва обикновено като инструмент за подредба на различните звена и дава много добра визуална представа за "голямата картина".


Много от новоназначените ръководители споделят, че намират подхода за изключително полезен и ефективен, тъй като в рамките на часове успяват да разберат обстойно как функционира цялата компания. В някои азиатски компании, използват КБМ за интегрирането на всеки новоназначен висш ръководител, като му дават за задача да разпише сам бизнес модела на организацията.


11. Общ език между различните звена

Едно от най-успешните приложение на Канавата на бизнес модела (КБМ) е използването й като споделен (общ) език за цялата организация.

Канавата е особено полезна, когато се прилага за свързване на отделните звена на компанията. Служителите от различните отдели - маркетинг, развитие, технически, финанси и т.н. често използват различен професионален жаргон за едни и същи неща. Когато работят заедно по КБМ, те уеднаквяват езика, на който обсъждат различните фирмени процеси. Независимо дали на дневен ред е разглеждането на нови идеи, нови бизнес дейности или процеси, които да бъдат разработени, канавата се превръща в централен, обединяващ разговора инструмент. Тя също спомага и за разбиране и уеднаквяване на целите, които трябва да бъдат постигнати.


12. Инвестиционни решения

Някои компании използват Канавата на бизнес модела (КБМ), за да вземат по-добри инвестиционни решения. След като бъде очертан съответния бизнес модел (или няколко такива) и основните бизнес възможности са вече налице, се създава по-добра визия за това как и къде трябва да бъдат разпределени ресурсите. Това важи както за подобряване на съществуващите бизнес модели, така и за създаване на изцяло нови.


Като правило е по-лесно да се генерират бързи приходи от вече съществуващи бизнес модели, отколкото да се генерират приходи от нови. Но с КМБ може да бъде направена оценка и на приходите в дългосрочен план от новите бизнес модели. И в двата случая е задължително условие ресурсите да бъдат инвестирани балансирано в цялото портфолио от бизнес модели. Канавата в детайли разяснява бизнес възможностите и може да служи като ръководство как да бъдат оптимално разпределени текущо наличните ресурси.


13. Сливане и придобиване

Едно ново приложение на Канавата на бизнес модела (КБМ) е в областта на сливането и придобиването на компании. С канавата лесно могат да бъдат скицирани бизнес моделите на две организации и така ясно да проличи дали има и какви са сходствата помежду им. Ако това бъде направено за няколко организации в една и съща индустрия, ще се разбере къде има потенциални взаимодействия и възможности за интеграция и къде разединяващите фактори ще доведат до сблъсък и предизвикателства.


Това приложение на КБМ може да се използва както за мащабно, така и за по-малко сливане и/или придобиване на дадена организация. То може да бъде от полза и ако организацията има стремежи да придобие компанията майка или обратното – ако планира да се присъедини обратно към нея или към друга съществуваща бизнес единица.


14. Стратегии за излизане от бизнеса (също при първоначално публично предлагане)

Последното приложение, с което ще те запозная, е използването на Канавата на бизнес модела (КБМ) в контекста на стратегиите за излизане от бизнеса.

Когато се разглежда възможността за продаване на компанията на пазара, КБМ може да бъде използвана, за да се реши как компанията да бъде направена по-атрактивна за пазара: как да бъдат разпределени ресурсите, как да бъдат създадени по-добри предложения за стойност, как да бъдат привлечени повече клиенти и как разходите да бъдат намалени, а приходите – увеличени. Ако (извън първоначалното публично предлагане) се разглежда продаването на компанията или нейното придобиване, то със сигурност е необходимо да се провери как тя се вписва в други организации. В този случай канавата на бизнес модела може да бъде приложена по същия начин, по който е описано в т.13 „Сливане и придобиване“.


Извод

Приложенията на Канавата на бизнес модела са много. Тук ти представих 14 от тях. Надяваме се, че тази статия е провокирала твоя интерес към Канавата на бизнес модела и по-важно – че е била достатъчно полезна, за да се ориентираш как да използваш Канавата за успеха на твоя бизнес.


За повече информация как да направиш твоя бизнес модел като използваш Канавата на бизнес модела:ВЗЕМИ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ОЩЕ СЕГА

- Канава (шаблон) на бизнес модел

+ Кратки инструкции за използванеComments


bottom of page