top of page
Podlojka_Fon_small_croped2.jpg
Тема 1

Български икономически форум
"Мобилити 2023"

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 

Регистрация на публиката

 

10:00 – 10:15

Откриване

 

10:15 – 11:45

Сесия 1: Преходът към превозни средства с нулеви емисии

Всички превозни средства, пуснати на пазара на ЕС, трябва да бъдат с нулеви емисии до 2050 г. Набелязаните целите и сроковете са различни за пътнически автомобили, леки търговски превозни средства и тежкотоварни превозни средства. Следващите няколко години следва да бъде създадена стабилна и разбираема национална и европейска рамка, за да се гаран­тира, че тези различни цели и срокове са постижими. През 2026 г. Евро­пейската комисия планира да оцени напредъка към различните цели. Въпросът е как ще изглежда този напредък и какви трябва да бъдат условията, за да се гарантира успех на целия преход. Каква е стратегията на България в този контекст?

 • LNG и CNG - първа стъпка към новата зелена реалност за тежкотоварния транспорт;

 • Водород и/или електрификация – бъдещето на транспорта;

 • Силови агрегати за тежкотоварния транспорт – батерии, водород, биогорива

 • Диверсификация в сектора на горивата. Как може да изглежда енергийното снабдяване на бъдещето? Защо слънчевата енергия е следващата голяма вълна в транспорта?

 

11:45 – 12:00

Кафе пауза

 

12:00 – 13:30

Сесия 2: Oсновни финансови инструменти за осигуряване на достъпност и устойчивост за зеления и електрическия преход. Къде ще са ползите и предизвикателствата?

 • Как България ще се възползва от европейското финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и други финансови инструменти на ЕС?

 • Ще има ли финансови стимули за електромобили?

 • Ще има ли финансови стимули за ускорено бракуване на стари замърсяващи автомобили и закупуването на автомобили с по-чиста технология?

 • Как зареждащата инфраструктура да догони изискуемия технологичен напредък при автомобилите?

 • Как България ще насърчава привличането на инвестиции в производството на елементи за новата технологична реалност в транспорта?

 

13:30 – 14:30

Обеден коктейл

 

14:30 – 16:00

Сесия 3: Градското планиране и новите транспортни концепции. Градовете на бъдещето.

 • Инфраструктурата - ключът към ускорено навлизане на зелената мобилност.

 • Пътят към градска мобилност с нулеви емисии.

 • Предизвикателствата на „последната миля“ – как да опазим градовете чисти и да гарантираме веригата на крайните доставки.

 • Как ще пътуваме в градовете на бъдещето - споделена мобилност, е-скутери, е-колела, е-коли под наем. Комбинацията на споделена мобилност и градски транс­порт алтернатива ли е на използването на собственото превозно средство?

 • Бъдещи транспортни сценарии – напредък към европейски Hyperloop.

 

16:00 – 16:15

Кафе пауза

 

16:15 – 17:45

Сесия 4: Дигитализация, свързаност, достъп до данни и изкуствен интелект. Телематични и GPS системи за контрол и управление на съвременния автопарк.

 • Иновативни решения при тежкотоварните автомобили. Предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена индустрията на търговските превозни средства.

 • Оборудване и технологии за повишаване на сигурността и безопасността на превоза на пътници и товари; интелигентни операции на автопарка.

 

 

17:45 – 18:15

Официално закриване на събитието

Тема 2
Тема 3
Тема 4
bottom of page