top of page
Podlojka_Fon_small_croped2.jpg
Тема 1

Български икономически форум
"Мобилити 2023"

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 

Регистрация на публиката

 

10:00 – 10:15

Приветствие: 

10:15 – 10:45

Откриване: Новите европейски цели в сектор Транспорт – перспективите и предизвикателствата на България

 • Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства (поканен)

 • Александър Костадинов, Председател, Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП)

Модератор: Георги Табаков, Председател, Български икономически форум

10:45 – 12:00

Сесия 1: Преходът към превозни средства с нулеви емисии

Как новите Европейски политики и цели за преход към превозни средства с нулеви емисии ще повлияят на развитието на лекотоварния и тежкотоварния транспорт в България?

Лектори:

 • Христо Алексиев, Заместник министър-председател по икономическите политики и Министър на транспорта и съобщенията (поканен);

 • Петър Витанов, член на Комисия по транспорт и туризъм (TRAN) в Европейския парламент;

 • Председател на комисия по транспорт, 49-то Народно събрание;

 • Мартин Заимов, Зам.-председател на Комисията за устойчива мобилност към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка;

 • Георги Загоров, Управител, Турботракс България ООД;

 

Дискусия 11:45 – 12:00 ч.:

Модератор: Георги Стефанов

Кратко описание на темата на панела:

Всички превозни средства, пуснати на пазара на ЕС, трябва да бъдат с нулеви емисии до 2050 г. Набелязаните целите и сроковете, които са в процес на разглеждане, са различни за пътнически автомобили, леки търговски превозни средства (0% емисии до 2035 г.) и тежкотоварни превозни средства (65% намаление на емисиите до 2035 и 0% емисии към 2050 г). Следващите няколко години следва да бъде създадена стабилна и разбираема национална и европейска рамка, за да се гаран­тира, че тези различни цели и срокове са постижими. През 2026 г. Евро­пейската комисия планира да оцени напредъка към различните цели. Въпросът е как ще изглежда този напредък и какви трябва да бъдат условията, за да се гарантира успех на целия преход. Каква е стратегията на България в този контекст?

 • LNG и CNG - първа стъпка към новата зелена реалност за тежкотоварния транспорт;

 • Водород и/или електрификация – бъдещето на транспорта;

 • Силови агрегати за тежкотоварния транспорт – батерии, водород, биогорива

 • Диверсификация в сектора на горивата. Как може да изглежда енергийното снабдяване на бъдещето? Защо слънчевата енергия е следващата голяма вълна в транспорта?

 

12:00 – 12:15

Кафе пауза

 

12:15 – 13:30

Сесия 2: Финансовите инструменти за осигуряване на достъпност и устойчивост за зеления преход.

Как България ще насърчава привличането на инвестиции в контекста на новите технологични и икономически реалности в транспортния сектор?

Лектори:

 • Лиляна Павлова, Вицепрезидент, Европейска инвестиционна банка;

 • Боряна Колева, Главен експерт в дирекция „Национална транспортна политика“, Министерство на транспорта и съобщенията - отказва участие

 • Теодор Цветков, Главен експерт в дирекция „Инструменти за икономически растеж“, Министерство на иновациите и растежа - отказва участие

 • София Касидова, Директор „Стратегически анализи и развитие“ в Българската банка за развитие;

 • Мартин Гиков, Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите,  Фонд на фондовете;

 

Дискусия 13:15 – 13:30 ч.:

Модератор: Георги Табаков, Председател, Български икономически форум

Кратко описание на темата на панела:

 • Как България ще се възползва от реформите и инвестициите заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и другите финансови инструменти на ЕС?

 • Какви финансови стимули можем да очакваме за електромобилите у нас?

 • Как бракуването на стари замърсяващи автомобили да се превърне в основен стимул за подмяна на стария автопарк в България?

 • Какви са плановете и възможностите на държавата и бизнеса за изграждане на зарядна инфраструктура и станции на водород?

 • Как България ще насърчава привличането на инвестиции в производството на елементи за новите технологични реалности в транспортния сектор?

 

13:30 – 14:30

Обеден коктейл

 

14:30 – 16:00

Сесия 3: Градското планиране и новите транспортни концепции. Градовете на бъдещето.

Бъдещи транспортни сценарии за развитие на градовете и регионите. Как постигането на целите за зеления преход и новите цели за устойчива мобилност са обвързани с промяната на поведението на потребителите в контекста на намаляване на зависимостта на хората от МПС?

Лектори:

 • Пиетро Елисей, Президент на световното дружество за градско и регионално планиране (ISOCARP)

 • Представител на Националното сдружение на общините в Република България

 • Радостин Танев, зам.-кмет на Община Стара Загора

 • Тодор Чонов, зам.- кмет на Община Пловдив

 • Деляна Кирова, държавен експерт в отдел „Устройство на територията“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отказва участие

 • Атанас Ценков, Старши експерт в дирекция „Инструменти за икономически растеж“, Министерство на иновациите и растежа - отказва участие

 • Кремена Колева, старши експерт в дирекция „Политика по изменение на климата“, Министерство на околната среда и водите - отказва участие

 • Николай Китанов, Член на УС на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност;

 

Дискусия 15:45 – 16:00 ч.:

Модератор: Георги Стефанов

Кратко описание на темата на панела:

 • Инфраструктурата - ключът към ускорено навлизане на устойчивата мобилност.

 • Пътят към градска среда с нулеви емисии.

 • Предизвикателствата на „последната миля“ – как да опазим градовете чисти и да гарантираме веригата на крайните доставки?

 • Как ще пътуваме в градовете на бъдещето - споделена мобилност, е-скутери, е-колела, споделен транспорт (car shearing). Комбинацията на споделена мобилност и градски транспорт алтернатива ли е на използването на собственото превозно средство?

 • Бъдещи транспортни сценарии – Устойчив подход за трайно намаляване на използването на изкопаеми горива и промяна на потреблението на потребителите, като единствения възможен сценарий за намаляване на зависимостта от МПС на хората.

 

16:00 – 16:30

Официално закриване на събитието на чаша вино

Георги Табаков, Председател, Български икономически форум

Тема 2
Тема 3
Тема 4
bottom of page